Cennik usług dodatkowych

Usługa
Cena*
Router WiFi wraz z konfiguracją oraz instalacją okablowania strukturalnego (własność Abonenta gwarancja 12 miesięcy).
100 zł
Zawieszenie usługi** (opłata miesięczna).
10 zł
Aktywacja zawieszonej usługi***.
40 zł
Wznowienie usługi zawieszonej z powodu zaległości w płatnościach.
20 zł
Wezwanie do zapłaty (list polecony wysyłany pocztą).
30 zł
Opłata za niezwrócenie urządzeń w terminie (każdy dzień zwłoki).
4 zł
Przeniesienie instalacji do nowej lokalizacji.
150 zł
Naprawa / wymiana / instalacja okablowania, pierwsze 10m.
30 zł
Naprawa / wymiana / instalacja okablowania, powyżej 10m za każdy 1m.
3 zł
Opłata za dostarczenie duplikatów faktur, zaświadczeń itp. (dokumenty dostarczane są przez pracownika Vifnet na wskazany adres).
20 zł
Opłata za dostarczenie duplikatów faktur, zaświadczeń itp. (list polecony wysyłany pocztą).
5 zł
Inne usługi nie uwzględnione w cenniku za każdą rozpoczętą godzinę pracy.
70 zł

* wszystkie podane ceny są cenami brutto przy aktualnie obowiązującym podatku od towarów i usług.
** zawieszenie usługi na okres nie dłuższy niż 5 miesięcy.
*** po okresie 5 miesięcy usługa aktywuje się automatycznie.
Script logo