Skip to content

Usługi dodatkowe

Cennik usług dodatkowych

Usługa Cena*
Router Wi-Fi wraz z konfiguracją oraz instalacją okablowania strukturalnego (własność Abonenta, gwarancja 12 miesięcy) 100 zł
Pilot korbox (z dowozem do klienta + 20zł) 30 zł
Wezwanie do zapłaty (list polecony wysyłany pocztą) 30 zł
Opłata za niezwrócenie urządzeń w terminie (każdy dzień zwłoki) 4 zł
Przeniesienie instalacji do nowej lokalizacji 150 zł
Naprawa / wymiana / instalacja okablowania, pierwsze 10m 70 zł
Naprawa / wymiana / instalacja okablowania, powyżej 10m za każdy 1m 3 zł
Opłata za dostarczenie duplikatów faktur, zaświadczeń itp. (dokumenty dostarczane są przez pracownika Vifnet na wskazany adres) 20 zł
Opłata za dostarczenie duplikatów faktur, zaświadczeń itp. (list polecony wysyłany pocztą) 5 zł
Demontaż urządzeń odbiorczych przez pracownika Vifnet 100 zł
Inne usługi nie uwzględnione w cenniku za każdą rozpoczętą godzinę pracy 70 zł

* wszystkie podane ceny są cenami brutto przy aktualnie obowiązującym podatku od towarów i usług