Skip to content

Pakowanie

Pakowania wyrobów medycznych w CleanRoom

Firma Vifnet wzbogaciła swą ofertę o usługi pakowania produktów sektora medycznego i opieki zdrowotnej w pomieszczeniach typu clean room.      

Spełniają one wymagania pod względem opakowań, obsługi, oznakowania czy kontroli jakości.

Oferujemy maksymalne zabezpieczenie produktu, a tym samym gwarantujemy bezpieczeństwo opakowania.

Aby uzyskać dodatkowe informacje lub ofertę dostosowaną pod kątem indywidualnych wymagań, prosimy o kontakt pakowanie@vifnet.pl

Firma Handlowo Usługowa Vifnet mgr inż. Piotr Kozieł realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

„Stworzenie kompleksowego systemu zabezpieczenia wyrobów medycznych przed zanieczyszczeniami frakcyjnymi”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z EFRR w ramach RPO WSL na lata 2014-2020

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz stworzenie trwałego miejsca pracy.

Firma wdroży innowację procesową i produktową w zakresie kompleksowego systemu zabezpieczenia wyrobów medycznych przed zanieczyszczeniami frakcyjnymi i wprowadzi nowe usługi pakowania wyrobów medycznych w cleanroom.


Wydatki ogółem projektu: 1 189 459,20 PLN
Wydatki kwalifikowalne projektu: 967 040,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 800 000,00 PLN